Upozornenie: Informácia o obsadenosti je spoločná pre Andrejkin dom a apartmán Andrejka a uvádza celkovú disponibilnú kapacitu.